_____________________________________________________________________________________________________________

Drikkevandet er blevet undersøgt for et nyt stof - Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Læs mere her.

Der er ikke fundet chlorothalonil-amidsulsyre i drikkevandet


______________________________________________________________________________________________________________


 


Du kan til og afmelde SMS informationer fra vandværket under selvbetjening, eller ringe til vandværket, så kan vi tilmelde  dig.

_______________________________________________________________________________________________________________

HUSK målerbrønden skal altid være synlig og let tilgængelig

Grevinge Vandværk
Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge

 Vandværkets telefon 59659875.   Driftvagt 51729801

Kontoret har åbent onsdag kl. 14.00 til 17.00     

 Kontor:  Inge Kehr         Mail:grevingevand@c.dk

Driftsleder Peter Kryger
tlf.51729801
pkgrevingevand@gmail.com

                                  

Indbetalinger: Dragsholm Sparekasse Reg.nr 0537-8025605633