______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Du kan til og afmelde SMS informationer fra vandværket under selvbetjening, eller ringe til vandværket, så kan vi tilmelde  dig.

_______________________________________________________________________________________________________________

HUSK målerbrønden skal altid være synlig og let tilgængelig

Grevinge Vandværk
Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge
Vandværkets telefon 59659875
Driftvagt 51729801

Kontoret har åbent onsdag kl. 14.00 til 17.00     
Kontor:  Inge Kehr, Mail:grevingevand@c.dk

Driftsleder Peter Kryger
tlf.51729801
pkgrevingevand@gmail.com

Indbetalinger: Dragsholm Sparekasse Reg.nr 0537-8025605633