Information

_________________________________

Driftsvagt tlf. 51 72 98 01

 

 

 Nyttig info                                          

____________________________________________

Nyttig info Tilmeld dig til SMS informationer her. 

HUSK målerbrønden skal altid være synlig og let tilgængelig.

Hårdhedsgraden på vandet er 14-15 dH.

 

Link til Danske Vandværker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om os

Grevinge Vandværk
Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge
Vandværkets tlf.: 5965 9875
Driftsvagt tlf.: 5172 9801

Kontoret har åbent onsdag kl. 14.00 til 17.00
Kontor: Forretningsfører Inge Kehr, Mail:grevingevand@c.dk

Driftsleder Peter Kryger, tlf.: 5172 9801
Mail: pkgrevingevand@gmail.com

Indbetalinger: Dragsholm Sparekasse, Reg.nr.: 0537-8025605633