Vandværket forventer at ny dato meldes ud  den 10 maj. På baggrund af den usikkerhed der stadig hersker om forsamling har formanden besluttet at fastlægge generalforsamlingen til den 27. august 2020 kl 19:30 i Engelstrup forsamlingshus.

 

Der indkaldes til Generalforsamling d. 27 august 2020 kl. 19.30 i Engelstrup Forsamlingshus, Engelstrupvej 10, 4571 Grevinge. Dagsorden klik her.                

                   

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Du kan til og afmelde SMS informationer fra vandværket under selvbetjening, eller ringe til vandværket, så kan vi tilmelde  dig.

_______________________________________________________________________________________________________________

HUSK målerbrønden skal altid være synlig og let tilgængelig

Grevinge Vandværk
Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge
Vandværkets telefon 59659875
Driftvagt 51729801

Kontoret har åbent onsdag kl. 14.00 til 17.00     
Kontor:  Inge Kehr, Mail:grevingevand@c.dk

Driftsleder Peter Kryger
tlf.51729801
pkgrevingevand@gmail.com

Indbetalinger: Dragsholm Sparekasse Reg.nr 0537-8025605633