Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

Driftsvagt tlf. 51 72 98 01

 

 

 Nyttig info                                          

I tilfælde af strømafbrydelser (brownouts) vil vi stadig kunne levere vand i op til et døgn, da der er installeret nødstrømsgenerator på vandværket.

____________________________________________

Nyttig info Tilmeld dig til SMS informationer her. Eller ring til vandværket, så kan vi tilmelde dig.

HUSK målerbrønden skal altid være synlig og let tilgængelig.

Hårdhedsgraden på vandet er 14-15 dH.

 

Link til Danske Vandværker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om os

Grevinge Vandværk
Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge
Vandværkets tlf.: 5965 9875
Driftsvagt tlf.: 5172 9801

Kontoret har åbent onsdag kl. 14.00 til 17.00
Kontor: Forretningsfører Inge Kehr, Mail:grevingevand@c.dk

Driftsleder Peter Kryger, tlf.: 5172 9801
Mail: pkgrevingevand@gmail.com

Indbetalinger: Dragsholm Sparekasse, Reg.nr.: 0537-8025605633