Mere om vand på internettet

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Danske Vandværker

Jupiter Vandanalyser

Vandetsvej

www.vandhelt.dk   (HOFOR)

GodtHaveMiljø.dk - Godt Havemiljø

www.dressme.dk/vask

Hvad koster det når vandet løber

Grevinge Vandværk
Lyder Høyersvej 13, 4571 Grevinge

Vandværkets telefon 59659875
Driftvagt 51729801

Kontoret har åbent onsdag kl. 14.00 til 17.00     
Kontor:  Inge Kehr.                                                                                                                                                                            Mail:grevingevand@c.dk                                                                                                                                   

Driftsleder: Peter Kryger
tlf.51729801
pkgrevingevand@gmail.com

Indbetalinger: Dragsholm Sparekasse Reg.nr 0537-8025605633